Πολιτική cookie του www.neonkactus.com
Τα cookies αποτελούνται από τμήματα κώδικα εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης που βοηθούν τον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα cookies ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη.
Όπου η εγκατάσταση των Cookies βασίζεται στη συγκατάθεση, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.
Τεχνικά cookies και cookies που εξυπηρετούν συγκεντρωτικούς στατιστικούς σκοπούς
Δραστηριότητα απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας
Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies για να αποθηκεύσει τη συνεδρία του Χρήστη και να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής, για παράδειγμα σε σχέση με τη διανομή της κίνησης.
Δραστηριότητα σχετικά με την αποθήκευση προτιμήσεων, τη βελτιστοποίηση και τα στατιστικά στοιχεία
Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεων περιήγησης και για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Μεταξύ αυτών των Cookies είναι, για παράδειγμα, αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό προτιμήσεων γλώσσας και νομίσματος ή για τη διαχείριση στατιστικών στοιχείων πρώτου μέρους που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Κάτοχο του ιστότοπου.
Άλλοι τύποι Cookies ή τρίτα μέρη που εγκαθιστούν Cookies
Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή και ενδέχεται να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή να διαχειρίζονται απευθείας ο Κάτοχος – ανάλογα με τον τρόπο περιγραφής τους – χωρίς τη βοήθεια τρίτων.
Εάν οποιεσδήποτε υπηρεσίες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη αναφέρονται στα παρακάτω εργαλεία, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης των Χρηστών – επιπλέον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν και εν αγνοία του ιδιοκτήτη. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου των αναφερόμενων υπηρεσιών για λεπτομερείς πληροφορίες.
Ανάλυση
Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία ιστού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη.
Google Analytics (Google Inc.)
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, για να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί σε άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει τα συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
Παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords (Google Inc.)
Η παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google Inc. και συνδέει δεδομένα από το διαφημιστικό δίκτυο του Google AdWords με ενέργειες που εκτελούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.
Διαχειριστής ετικετών Google (Google)
Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google, Inc.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.
Παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων Facebook (Facebook, Inc.)
Η παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων Facebook είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Facebook, Inc. που συνδέει δεδομένα από το διαφημιστικό δίκτυο Facebook με ενέργειες που εκτελούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ και στόχευση συμπεριφοράς
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει σε αυτήν την ιστοσελίδα και τους συνεργάτες της να ενημερώνουν, να βελτιστοποιούν και να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει προηγούμενης χρήσης αυτής της ιστοσελίδας από τον Χρήστη.
Αυτή η δραστηριότητα εκτελείται παρακολουθώντας δεδομένα χρήσης και χρησιμοποιώντας Cookies, πληροφορίες που μεταφέρονται στους συνεργάτες που διαχειρίζονται τη δραστηριότητα επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς.
Εκτός από κάθε εξαίρεση που προσφέρεται από οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη χρήση cookies από μια υπηρεσία τρίτου μέρους επισκεπτόμενος τη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ AdWords (Google Inc.)
Το επαναληπτικό μάρκετινγκ του AdWords είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Inc., η οποία συνδέει τη δραστηριότητα αυτής της ιστοσελίδας με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords και το Doubleclick Cookie.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ μέσω του Google Analytics για διαφημίσεις προβολής (Google Inc.)
Το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Inc., η οποία συνδέει τη δραστηριότητα παρακολούθησης που εκτελείται από το Google Analytics και τα Cookies της με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords και το Doubleclick Cookie.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ Facebook (Facebook, Inc.)
Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Facebook είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Facebook, Inc., η οποία συνδέει τη δραστηριότητα αυτής της ιστοσελίδας με το διαφημιστικό δίκτυο Facebook.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση. Συμμετέχων στο Privacy Shield.
Πώς να παρέχετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση των Cookies
Εκτός από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις για Cookies απευθείας από το δικό του πρόγραμμα περιήγησης και να αποτρέψει – για παράδειγμα – τρίτα μέρη από την εγκατάσταση Cookies.
Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης, είναι επίσης δυνατή η διαγραφή Cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των Cookies που μπορεί να έχουν αποθηκεύσει την αρχική συγκατάθεση για την εγκατάσταση των Cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Microsoft Internet Explorer.
Όσον αφορά τα cookies που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις τους και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (εάν παρέχεται), χρησιμοποιώντας τα μέσα που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος .
Παρά τα παραπάνω, ο Κάτοχος ενημερώνει ότι οι Χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται για τις μετέπειτα συνδεδεμένες πρωτοβουλίες από την EDAA (ΕΕ), την Πρωτοβουλία Διαφήμισης Δικτύου (ΗΠΑ) και την Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία). ) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις παρακολούθησης για τα περισσότερα από τα διαφημιστικά εργαλεία. Ως εκ τούτου, ο Κάτοχος συνιστά στους χρήστες να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους επιπλέον των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων
Neon Kactus Ltd
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιδιοκτήτη: info@neonkactus.com
Δεδομένου ότι η εγκατάσταση Cookies τρίτων και άλλων συστημάτων παρακολούθησης μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή δεν μπορεί να ελέγχεται τεχνικά από τον Κάτοχο, τυχόν συγκεκριμένες αναφορές σε Cookies και συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί από τρίτους πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές. Προκειμένου να λάβει πλήρεις πληροφορίες, ο Χρήστης παρακαλείται να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που περιβάλλει την αναγνώριση τεχνολογιών που βασίζονται σε Cookies, οι χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο εάν επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από την παρούσα Εφαρμογή.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Νόμιμη ενέργεια
Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στο Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.
Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση
Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τη Διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.
Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.
Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε".
Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε".
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.
Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου
Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και πιθανώς εντός αυτής της Εφαρμογής ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας μια ειδοποίηση στους χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας διαθέσιμα στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάσουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.
Ορισμοί και νομικές αναφορές
Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)
Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες — συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης — επιτρέπει την αναγνώριση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.
Δεδομένα Χρήσης
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), η ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα, κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.
Χρήστης
Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.
Υποκείμενο δεδομένων
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή επόπτης δεδομένων)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή κάτοχος)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.
Αυτή η αίτηση
Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.
Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή, όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχει) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.
Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται σε αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα τρέχοντα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Μπισκότα
Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του Χρήστη.

Εγγραφείτε για απενεργοποίηση 10%